Bezpieczeństwo w tak złożonym systemie – jakim jest rozwiązanie ERP, zależy od bardzo wielu czynników i z pewnością powinno być priorytetem dla wielu organizacji. Coraz więcej programów do zarządzania jest udostępnianych publicznie w internecie w celu automatyzacji pracy, integracji z innymi aplikacjami, czy umożliwienia wykonywania usług osobom spoza przedsiębiorstwa. Zwiększa to jednak ryzyko wystąpienia zagrożeń. Dlatego też wprowadzenie dodatkowej warstwy zabezpieczeń – tzw. platformy WEB, wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa, pozwalając równocześnie na przyśpieszenie działania oraz ogólną stabilizację systemu.

Bez odpowiednich nakładów nie można zagwarantować właściwego poziomu zabezpieczeń dostępu ani bezpieczeństwa danych systemu ERP. Co więcej – takie nakłady nie mogą być jednorazowe, bo z każdym dniem na świecie pojawiają się nowe zagrożenia, takie jak np. różnego rodzaju ataki hackerskie, kradzieże danych czy awarie. Z tego też powodu warto zastanowić się nad zastosowaniem Platformy WEB, która znacząco wpływa na wzrost bezpieczeństwa użytkowanego rozwiązania ERP.

Platforma WEB – centralny element systemu ERP

Zastosowanie w systemie ERP platformy WEB pozwala na efektywne odciążenie bazy danych, znaczące przyspieszenie pracy oraz skuteczne zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Rozwiązanie to posiada dziesiątki mechanizmów związanych z bezpieczeństwem, łącząc warstwę danych z programu ERP ze światem zewnętrznym, czyli użytkownikami korzystającymi z aplikacji dostępowych. Platforma WEB stanowi ponadto jedyny element dostępu do bazy danych programu ERP, dzięki czemu łatwiej jest zapewnić ochronę, niż w przypadku wykorzystania wielu stacji roboczych.

Odpowiednia konfiguracja i monitoring platformy WEB dają możliwość stworzenia środowiska bezpiecznego, gdzie dane firmowe chronione są w oparciu o najnowsze wersje algorytmów i z wykorzystaniem najnowszych zabezpieczeń. Warto także dodać, że platforma WEB to wprowadzenie nowej generacji – trójwarstwowej architektury rozwiązania do zarządzania firmą oraz reakcja na potrzebę bezpiecznego udostępniania danych w internecie.

Dodanie serwera WEB to zapewnienie firmie w pełni kontrolowanego dostępu do bazy danych z jednego miejsca – właśnie z serwera WEB. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie rozwiązań IT – łatwiej jest kontrolować jeden serwer, niż dziesiątki stacji roboczych (jak to się odbywa w przypadku architektury dwuwarstwowej).

Bezpieczna dystrybucja danych

Powyższe rozważania dotyczyły bezpiecznego przechowywania danych. Ale dane można wykraść nie tylko poprzez włamanie się na serwer bazy danych. W systemie ERP znacząca część danych jest przekazywana z bazy na urządzenia użytkowników, chociażby celem ich wyświetlania. W trakcie przesyłania informacji są one narażone na nieautoryzowany dostęp lub przejęcie. W takim przypadku mówimy o zagadnieniach bezpieczeństwa dystrybucji danych.

I w tym obszarze serwer WEB także przychodzi z pomocą, udostępniając szerokie spektrum protokołów transmisji, czyli różnego rodzaju bezpiecznych sposobów na przesyłanie danych między komputerami. Serwer bazy danych również udostępnia podstawowe mechanizmy dystrybucji, ale w porównaniu do serwera WEB, jest to tylko jakaś część możliwości.

Ciągła obrona przed atakami hakerów

Spośród dostępnych mechanizmów wymiany danych na uwagę zasługuje protokół HTTPS szeroko wykorzystywany w różnych aplikacjach internetowych. Protokół ten jest także stosowany w komunikacji pomiędzy aplikacjami klienckimi a serwerem WEB, co gwarantuje bezpieczeństwo transmisji w oparciu o algorytm TSL.

Zastosowanie platformy WEB w systemie Softlab ERP by Asseco

Architektura rozwiązania Softlab ERP by Asseco spełnia wymogi związane z dzisiejszymi oczekiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa w internecie i pozwala na dostarczenie rozwiązań otwierających nowe możliwości przed użytkownikami. Najnowsza generacja naszego systemu jest oparta o Platformę WEB, która stanowi fundament dla wszelkich aplikacji dostępowych i usług udostępnianych w ramach wdrożenia. Za jej pośrednictwem wykonywane są wszystkie operacje, dlatego w dużej mierze to ona stanowi o poziomie bezpieczeństwa rozwiązania.

Platforma WEB by Asseco to efekt kilkuletniej pracy zespołu specjalistów, którzy wprowadzili zmianę architektury naszego rozwiązania ERP z zachowaniem kompatybilności wstecz. Zmiana ta była znacząca, bo w stosunku do poprzedniej dwuwarstwowej wersji systemu, nowa generacja jest trójwarstwowa, oparta na rozwiązanych webowych. Wierzymy, że mając taki fundament nasi klienci będą dobrze przygotowani na zagrożenia, które mogą ich dotyczyć w bliskiej czy dalszej przyszłości.

Dowiedz się więcej na temat platformy WEB by Asseco!

Autor

Zastępca Dyrektora Działu ds. Platformy ERP w Asseco Business Solutions S.A.