Tag

inwentaryzacja rozrachunków

Browsing

Jednym z obowiązków stojących przed przedsiębiorstwami, które prowadzą księgi rachunkowe, jest coroczna inwentaryzacja rozrachunków firmy. Jej celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dany dzień oraz porównanie ich ze stanem księgowym, aby w następnym kroku móc m.in. sporządzić prawidłowe sprawozdanie finansowe spółki, oparte o rzeczywiste dane księgowe. Dzięki temu organizacja jest w stanie zaprezentować swoją sytuację majątkową oraz finansową w przejrzysty i wiarygodny sposób, a także zweryfikować oraz zaktualizować stan aktywów i pasywów. Inwentaryzacja rozrachunków jest jednym z bardzo ważnych elementów rozliczenia firmy z jej działalności. Dlatego tak istotne jest, aby została ona przeprowadzona w sposób wyczerpujący i…