Tag

Plan kont

Browsing

Plan kont nie musi być narzędziem przeznaczonym wyłącznie dla księgowych. Takie rozwiązanie może także doskonale sprawdzić się w innych działach, wspomagając różne osoby odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem. W tym przypadku szczególną rolę odgrywają konta przychodowe i kosztowe, z których menedżerowie są w stanie uzyskiwać informacje na temat struktury przychodów i kosztów w różnych przekrojach. Pozwala im to na lepsze podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o konkretne dane liczbowe, udostępnione w układzie zrozumiałym nie tylko dla księgowego.

Plan kont może pełnić istotną funkcję oraz ułatwiać prowadzenie analiz biznesowych w procesie zarządzania firmą. Pod warunkiem jednak, że jest skrojony na miarę wielkości danej organizacji i jej biznesu, odpowiednio rozbudowany, ale też nie w większym zakresie, niż jest to konieczne. Co ważne, jego rolę w firmie powinni przede wszystkim docenić zarządzający.