Wielu producentów w tym samym czasie współpracuje z setkami sieci handlowych oraz dziesiątkami tysięcy sklepów. W większości przypadków nadal odbywa się to w sposób tradycyjny – w oparciu o cykliczne wizyty przedstawicieli terenowych, kontakt mailowy i telefoniczny. Współpraca zatem nie ma charakteru ciągłego, co utrudnia właściwe i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. Poza tym istnieje także duża grupa punktów sprzedaży, do których producent nie jest w stanie dotrzeć w ogóle – z powodu braku czasu i zasobów.

Można to jednak łatwo zmienić (na lepsze), uzupełniając tradycyjne kontakty handlowe współpracą online, a także wprowadzając dwukierunkową zdalną komunikacji pomiędzy producentem, siecią handlową i sklepami. Digitalizacja odbywa się wówczas z wykorzystaniem wspólnego kanału bezpośredniego kontaktu (platformy online 24/7), do którego pracownicy sieci i sklepów mają stały dostęp na urządzeniach mobilnych czy też poprzez portal WWW. Za jego pomocą mogą także swobodnie i bez ograniczeń kontaktować się z producentami.

To właśnie dla producentów opisana powyżej forma współpracy stanowi szansę na zwiększenie sprzedaży, szybsze reagowanie na zmieniające się okoliczności oraz wzrost ilości klientów, z którymi nawiązują bezpośrednie relacje handlowe. I wszystko to bez konieczności inwestowania w rozbudowę sieci przedstawicielskiej.

Oto pięć najważniejszych (oczywiście nie wszystkich) korzyści, jakie niesie za sobą digitalizacja współpracy na linii producent – detaliści:

1. Sprawny transfer wiedzy

Możliwość efektywnego i bieżącego edukowania detalistów z zakresu produktów, nowości, technologii, akcji sezonowych, standardów ekspozycyjnych – w dogodnym dla nich czasie. Udostępnianie zebranych informacji – w jednym miejscu i na bieżąco, na temat zakupów u dystrybutorów, zebranych zamówień, sprzedaży w okolicy itp.

 2. Wygodne zarządzanie warunkami handlowymi

 Możliwość kierowania dedykowanej oferty handlowej do połączonych wirtualnie klientów, zawierającej indywidualne warunki dla wybranych grup detalistów, poszczególnych sieci czy konkretnych sklepów.

3. Usprawnienie procesów sprzedażowych

Możliwość zdalnej obsługi procesów dotyczących promocji konsumenckich, zadań merchandisingowych, poziomu realizacji celów sprzedażowych, środków trwałych, kontraktów, przecen i wymiany oraz wielu innych. Dostęp do bieżących informacji o kondycji produktów w punktach sprzedaży.

4. Efektywne zarządzanie półką

Możliwość realizacji działań – przy wsparciu pracowników sklepów, na podstawie uprzednio zdefiniowanych zadań (np. pomiędzy wizytami przedstawicieli producenta). Zaangażowanie detalistów może dotyczyć takich procesów, jak np. samodzielne składanie zamówień oraz ich wysyłka do realizacji do wybranych dystrybutorów, merchandising, badanie i poprawa standardów Perfect Store czy audyt półki w oparciu o Image Recognition.

5. Łatwy kontakt z detalistami

Możliwość bieżącej wymiany informacji i szybkiego kontaktu z wieloma punktami sprzedaży jednocześnie (24/7) oraz natychmiastowej reakcji na pojawiające się zapytania i problemy detalistów (pomiędzy wizytami handlowców oraz w sklepach nieodwiedzanych).

Współpracę online pomiędzy producentem i detalistami wspiera najnowsze rozwiązanie informatyczne Asseco Business Solutions – Direct Portal by Asseco. System pozwala na prowadzenie dwukierunkowej komunikacji pomiędzy dostawcą oraz siecią/sklepami. Stanowi również źródło aktualnych i historycznych informacji sprzedażowych dla partnerów handlowych.

Autor

Direct Portal Product Manager w Asseco Business Solutions