Perfect Store, czyli koncepcja tzw. „sklepu idealnego”, to jedna z bardziej skutecznych metod zwiększania sprzedaży w sklepach. Stanowi ona odpowiedź na zmieniające się warunki panujące na rynku FMCG.

Koncepcja Perfect Store zakłada, że istnieje korelacja pomiędzy poziomem sprzedaży, a zapewnieniem odpowiednich standardów ekspozycyjnych oraz narzędzi wsparcia sprzedaży w poszczególnych kategoriach sklepów. Perfect Store pozwala zatem odpowiednio dbać o punkt sprzedaży detalicznej, a w szczególności tytułową „półkę” i lepiej motywować konsumentów do zakupu.

Realizacja ww. standardów to inaczej proces oceny danego sklepu za pomocą KPI i sprawdzanie, na ile zbliża się on do modelu wzorcowego (czyli Perfect Store). W przedsięwzięcie związane z Perfect Store powinni być zaangażowani inicjatorzy (producenci) siły terenowe, a także pracownicy sklepów.

Więcej informacji znajdziesz w najnowszym artykule opublikowanym w serwisie linkedin.

Perfect Store

Koncepcja sklepu idealnego

Przejdź do artykułu

Autor

Dyrektor działu Systemów Mobilnych i Platformy Connector Asseco Business Solutions S.A.