W dniu 1 marca 2018 roku odbyły się praktyczne warsztaty biznesowe Asseco Business Solutions przeznaczone dla firm korzystających z systemów: Mobile Touch oraz Platformy Connector. Tematem przewodnim spotkania było rozporządzenie RODO oraz jego wpływ na przetwarzanie danych osobowych w biznesie.

Od 25 maja 2018 roku każda firma w Polsce musi zacząć działać zgodnie z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, tzw. RODO. Wejście w życie RODO nakłada nowe obowiązki na użytkowników naszych systemów oraz wymaga podjęcia odpowiednich działań – zarówno po stronie producentów, jak i współpracujących dystrybutorów. W związku z tym postanowiliśmy poświęcić RODO całe ostatnie warsztaty biznesowe.

Udział w warsztatach pozwolił uczestnikom dowiedzieć się wszystkiego co ważne na temat RODO oraz poznać możliwości dostosowania procedur i systemów wykorzystywanych w firmie do nowych wymogów.

Wpływ rozporządzenia RODO na działalność biznesową

W trakcie wydarzenia opowiedzieliśmy o tym, na czym polega RODO oraz jakie nakłada obowiązki na producentów dóbr konsumpcyjnych oraz dystrybutorów.
Omówiliśmy również wpływ rozporządzenia RODO na działania biznesowe oparte m.in. o systemy: Mobile Touch i Platformę Connector oraz podpowiedzieliśmy, jakie działania powinien podjąć zarówno producent, jak i dystrybutor, aby działać w zgodzie z RODO.
Przedstawiliśmy również, jakie działania podejmuje Asseco Business Solutions, aby nasze rozwiązania skutecznie wspierały działalność naszych klientów zgodnie z nowymi przepisami RODO.

Gość specjalny

Gościem specjalnym na warsztatach był Michał Barta, radca prawny i wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński, specjalizującej się m.in. w prawie nowych technologii.

Mecenas Barta świadczy wsparcie doradcze w zakresie regulacji dotyczących ochrony informacji oraz danych osobowych, w tym RODO. Jako prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego oraz prawa własności intelektualnej (IP) Michał Barta był odpowiedzialny za wsparcie prawne licznych projektów związanych z tworzeniem i negocjowaniem kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT w metodykach kaskadowych oraz metodykach zwinnych (agile) oraz umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym w modelach SaaS, PaaS, IaaS). Zajmuje się także koordynacją pomocy prawnej w ramach przedsięwzięć z obszaru outsourcingu IT.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązania RODO Utility by Asseco: www.rodoutility.pl