Tag

RODO

Browsing

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) jest elementem działań, mających zapewnić obywatelom ochronę ich prawa do prywatności. Prywatność zaś, to decydowanie danej osoby o informacjach jej dotyczących, w szczególności takich, które mogą być rozpowszechniane przez osoby trzecie. RODO chroni zatem podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych ich dotyczących, w tym danych przetwarzanych w komputerowych systemach informatycznych. Pobierz darmowy e-book i dowiedz się wszystkiego co musisz wiedzieć na temat Zarządzanie ochroną danych osobowych w systemie WAPRO ERP Zadaj pytanie ekspertowi Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.…

Już w dniu 25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, w skrócie określane jako RODO. Znowelizowane przepisy zmienią sposób podejścia do ochrony danych osobowych. Przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe będą miały obowiązek dokonywania samodzielnej oceny ryzyka naruszenia bezpieczeństwa tych danych i odpowiedniego dostosowania do niego swojej polityki zarządzania przetwarzaniem danych osobowych. Tym, u których zostanie naruszone bezpieczeństwo danych osobowych, na przykład dane „wyciekną” a przedsiębiorstwo nie będzie w stanie udokumentować należytej staranności i dbałości o zabezpieczenie danych osobowych, grożą wysokie kary. W związku z tym wszystkie firmy przetwarzające dane osobowe powinny do 25 maja 2018…

W dniu 1 marca 2018 roku odbyły się praktyczne warsztaty biznesowe Asseco Business Solutions przeznaczone dla firm korzystających z systemów: Mobile Touch oraz Platformy Connector. Tematem przewodnim spotkania było rozporządzenie RODO oraz jego wpływ na przetwarzanie danych osobowych w biznesie. Od 25 maja 2018 roku każda firma w Polsce musi zacząć działać zgodnie z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, tzw. RODO. Wejście w życie RODO nakłada nowe obowiązki na użytkowników naszych systemów oraz wymaga podjęcia odpowiednich działań – zarówno…

Od 25 maja 2018 przedsiębiorcy będą zobowiązani do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO. W odpowiedzi na wyzwanie jakim jest dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów RODO opracowaliśmy nowatorskie rozwiązanie: RODO Utility by Asseco.