Tag

e-ZLA

Browsing

W związku z przepisami przejściowymi ustawy zmieniającej zasady wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy do końca czerwca 2018 roku obowiązuje okres, w którym ubezpieczeni, płatnicy oraz lekarze mogą posługiwać się zamiennie drukami ZUS ZLA, elektronicznymi zaświadczeniami e-ZLA oraz wydrukami systemowymi zaświadczeń elektronicznych e-ZLA. Z upływem czerwca 2018 roku ustaje jednak możliwość wystawiania przez lekarzy oraz przyjmowania przez pracodawców – płatników składek na ubezpieczenia społeczne pracowników – druków ZUS ZLA w tradycyjnej formie papierowej na formularzu (zielony formularz). Od 1 lipca w obrocie będą funkcjonować elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do świadczenia pracy, bądź wyjątkowo ich drukowana forma opatrzona podpisem i pieczęcią…

Od dnia 1 grudnia 2018 r. obowiązują wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie, czyli tzw. e-ZLA, zaś wersje papierowe tych dokumentów zostały wycofane z obiegu. Ostatnie dwa lata stanowiły okres przejściowy, w którym lekarze mogli dokonać wyboru, stosując zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) lub w formie elektronicznej (e-ZLA). Dzięki elektronizacji zwolnień uproszczony zostanie proces ich wystawiania oraz przekazywania do ZUS i płatnika.