Tag

paragon

Browsing

Wczoraj (10.06.2019) do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczącej uszczelnienia systemu podatkowego oraz zapewnienia zwiększenia stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jak również zapobiegania unikaniu płacenia podatków. Co się zmieni? Od 1 września zarówno wystawienie faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP przedsiębiorcy jak i jej zaewidencjonowanie po stronie nabywcy, będzie zagrożone karą finansową w wysokości 100% VATu wynikającego z tej transakcji. Karą zostanie obłożony zarówno sprzedawca wystawiający taką fakturę jak i odbiorca faktury (przedsiębiorca). Celem jest eliminacja praktyki typu „faktura do anonimowego paragonu”. Chodzi o przypadki, w których klient nie odbiera paragonu…