Wczoraj (10.06.2019) do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczącej uszczelnienia systemu podatkowego oraz zapewnienia zwiększenia stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jak również zapobiegania unikaniu płacenia podatków.

Co się zmieni?

Od 1 września zarówno wystawienie faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP przedsiębiorcy jak i jej zaewidencjonowanie po stronie nabywcy, będzie zagrożone karą finansową w wysokości 100% VATu wynikającego z tej transakcji. Karą zostanie obłożony zarówno sprzedawca wystawiający taką fakturę jak i odbiorca faktury (przedsiębiorca).

Celem jest eliminacja praktyki typu „faktura do anonimowego paragonu”. Chodzi o przypadki, w których klient nie odbiera paragonu przy kasie a z tego dokumentu wystawiana jest faktura dla przedsiębiorcy, który nie jest faktycznym uczestnikiem transakcji.

W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę.

Konieczna może okazać się zmiana procedur stosowanych przez podatników lub zaktualizowanie posiadanego oprogramowania do wersji umożliwiających drukowania informacji o numerze NIP na urządzeniach rejestrujących oferujących taką funkcję.

Wg. ustawodawcy, proponowana zmiana przepisów nie będzie skutkowała koniecznością wymiany kas rejestrujących oraz dotyczy dokumentów zarejestrowanych już po wejściu ustawy w życie. Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta