Rozwiązanie informatyczne służące do zarządzania personelem powinno wspomagać działanie całej organizacji w taki sposób, aby była ona w stanie realizować procesy kadrowe szybciej i efektywniej. Dobrze dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa system HR pozwala m.in. optymalizować pracę oraz koszty, oszczędzać czas i nakłady, a także umożliwia pracę w zgodzie z przepisami. Dodatkowo program może być także cennym źródłem wiedzy na tematy kadrowe dla wszystkich pracowników w firmie, oferując samoobsługę w tym zakresie i znacząco odciążając Dział HR w codziennym działaniu.

Rozwiązanie HR pomaga sprawniej obsługiwać procesy biznesowe oraz automatyzować pracę, zarówno związaną z obsługą kadr i płac (tzw. twardy HR), jak i w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (tzw. miękki HR). Twardy HR to m.in. konieczność realizowania przepisów dotyczących rozliczania wynagrodzeń, obsługi zdarzeń kadrowych czy ewidencji urlopów. Część miękka to położenie nacisku na indywidualne podejście do każdego z pracowników i może dotyczyć m.in. procesów rekrutacji, organizacji szkoleń, ocen okresowych czy też programów motywacyjnych.

System HR pozwala także znosić bariery ograniczające pracowników i poprawiać jakość pracy w  organizacji. Aby uzyskać taki efekt, należy jednak pokryć oprogramowaniem obszar całej firmy i udostępnić go wszystkim zatrudnionym.

Wybrane obszary, które można usprawnić dzięki systemowi do zarządzania personelem:

Efektywne zarządzanie kadrami

System HR umożliwia przede wszystkim gromadzenie danych oraz zarządzanie informacjami personalnymi, a także procesami z nimi związanymi. Rozwiązanie pozwala na prowadzenie ewidencji danych, wspiera proces zatrudnienia, bieżącej obsługi czy zwalniania pracowników. Wspomaga również automatyczne planowanie oraz rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami Kodeksu Pracy, a także ułatwia ewidencję oraz zarządzanie wyposażeniem pracowników, zleceniobiorców i innych osób w firmie. Przedsiębiorstwa mogą także skorzystać z takich usprawnień aplikacji HR jak wsparcie zarządzania w zakresie środków finansowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kasą zapomogowo-pożyczkową.

Zarządzanie wynagrodzeniami oraz budżetami

Rozwiązanie HR wspiera także pracowników Działu HR w rozliczaniu wynagrodzeń zatrudnionych osób – w zgodzie z przepisami, formą zatrudnienia, ewidencją czasu pracy, absencjami, itp. Umożliwia także księgowanie wynagrodzeń i wymianę informacji z systemem finansowo-księgowym w tym zakresie. Ponadto program HR usprawnia także realizację planów i celów strategicznych firmy, umożliwiając tworzenie budżetów wynagrodzeń dla całej organizacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozwiązanie HR pozwala ponadto realizować spójną i skuteczną strategię dotyczącą zatrudnienia w firmie oraz umożliwia kierowanie najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – zasobami ludzkimi. System pomaga nadzorować i usprawniać takie procesy jak: planowanie zasobów ludzkich, nabór i adaptacja pracowników, ocena efektów pracy, szkolenia, rozwój, itp.

Sprawny obieg dokumentów 

System HR to także możliwość wykorzystania funkcjonalności e-Dokumentów, co pozwala firmie na stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów i zastosowanie go w procesach HR. Dzięki temu w łatwy, tani i szybki sposób możliwe jest kontaktowanie się z pracownikami oraz przekazywanie im potrzebnych informacji i dokumentów (np. załączniki pdf), niezależnie od ich lokalizacji.

Jak wyjść poza standard?

Myśląc o podnoszeniu efektywności procesów HR za pomocą rozwiązania informatycznego, firma nie powinna skupiać się tylko na standardzie, ale wyjść znacznie dalej poza niego. Takie możliwości dają użytkownikom Portale Menedżerskie i Pracownicze.

Portal Menedżerski pozwala kadrze zarządzającej na wygodny i szybki dostęp do danych personalnych podwładnych, przetwarzanych przez system HR. Ponadto rozwiązanie usprawnia proces akceptacji różnego rodzaju zapytań i wniosków od pracowników. Portal Pracowniczy ma na celu usprawnienie dostępu dla pracowników do informacji zgromadzonych w systemie HR, a także zaangażowanie ich w sam proces elektronicznego przetwarzania danych.

 

Więcej informacji na temat rozwiązań HR Softlab ERP by Asseco znajduje się na naszej stronie www.

Autor

Szef Wydziału Produkcji Systemów HR w Asseco Business Solutions S.A.