Już za kilka dni upływa termin wysyłki pierwszego obowiązkowego pliku JPK dla mikroprzedsiębiorców. Z czego warto zdawać sobie sprawę zanim wyślemy Jednolity Plik Kontrolny?

Co trzeba zrobić

Jednolity plik kontrolny, jaki ma zostać wysłany przez mikroprzedsiębiorców do organów skarbowych, to nic innego jak ewidencja sprzedaży i zakupu VAT za miesiąc styczeń 2018 r. w specjalnym elektronicznym formacie xml. Plik powinien więc zawierać zestawienie wszystkich transakcji zawartych w styczniu, które podlegają ujęciu w deklaracji VAT za ten okres. Wymagane informacje są bardzo szczegółowe, ponieważ odzwierciedlają zakres danych wymaganych dla standardowych ewidencji VAT. Wypełniając dane dla JPK, będzie należało wskazać dla każdej transakcji m.in. numer faktury, nazwę kontrahenta wraz z jego numerem NIP, jak również wartość transakcji w rozbiciu na poszczególne kategorie podatkowe.

Nieprzekraczalny termin

Pierwszy plik JPK, a więc elektroniczną ewidencję VAT za styczeń 2018 r., należy przesłać w terminie w jakim wymagana jest deklaracja VAT za styczeń, a więc z uwagi na fakt, że standardowy termin – 25 kolejnego miesiąca wypada w lutym w niedzielę, ostatnim dniem, w którym można wykonać obowiązek wysyłki JPK w terminie jest 26 lutego.

Możliwość korekty

Z punktu widzenia poprawności wypełnienia obowiązku, lepszym rozwiązaniem jest wysłanie niepełnego lub niepoprawnego pliku w terminie, niż zupełny brak wysyłki lub wysłanie pliku po terminie. JPK – tak jak każda inna deklaracja podatkowa, może zostać skorygowany czy uzupełniony w terminie późniejszym, tak aby odzwierciedlał faktycznie zawarte w styczniu transakcje, które zostaną następnie zaraportowane w deklaracji VAT za ten okres. Opóźnienie lub niewysłanie pliku JPK może natomiast wiązać się z nałożeniem sankcji KKS ze strony organu skarbowego.

Kwartalne rozliczenia nie uchronią przed JPK w lutym

Lutowy termin wysłania pierwszego pliku JPK mikroprzedsiębiorcy dotyczy również osób rozliczających się z podatku VAT w okresach kwartalnych. Tak więc mimo, iż samo wysłanie deklaracji i płatność podatku będzie należało w takim przypadku zrealizować dopiero w kwietniu, nie zmienia to obowiązku miesięcznej wysyłki JPK, dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wybranej i stosowanej formy rozliczeń VAT – miesięcznej bądź kwartalnej.

Niezbędny program oraz odpowiedni podpis

Aby terminowo i poprawnie dokonać wypełnienia i wysłania w formie elektronicznej pliku JPK musimy dysponować odpowiednim narzędziem, które umożliwi wygenerowanie odpowiedniego formatu elektronicznego pliku JPK i jego wysyłkę drogą elektroniczną do organów podatkowych. Należy więc skorzystać z systemu do rozliczeń księgowych dysponującym funkcją generowania i wysyłki JPK lub z bezpłatnej aplikacji udostępnianej na stronach Ministerstwa Finansów.

Należy pamiętać, że plik JPK wymaga odpowiedniego elektronicznego podpisu. W tym celu można posłużyć się nie tylko certyfikowanym podpisem elektronicznym, którego zakup wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, ale także profilem zaufanym ePuap, który można bezpłatnie utworzyć przez Internet i potwierdzić w jednym z punktów potwierdzających których listę można znaleźć na stronie www.obywatel.gov.pl, lub za pośrednictwem elektronicznego konta bankowego.

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.