Tag

Planowanie czasu pracy

Browsing

Ustawa z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta nakłada na przedsiębiorców zmianę m.in. w zakresie kalkulacji czasu zatrudnionych w handlu pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami niedziela jest dla ww. osób dniem wolnym od pracy, zaś ustawowy moment, w którym rozpoczyna się czas pracy w niedzielę, uległ przesunięciu. Zmiany zaczęły obowiązywać polskie firmy 1 marca 2018 r. Na podstawie ww. ustawy wprowadzone zostały nowe – szczególne przepisy w stosunku do przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy, które uwzględniają artykuły: Art. 1519 § 2 Kodeksu pracy oraz Art. 1519 b ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i…

Kwestie związane z czasem pracy, jego planowaniem i rozliczaniem to jedne z najistotniejszych i najtrudniejszych zagadnień normowanych przez Kodeks Pracy. Trudności sprawiają nie tylko skomplikowany charakter samego zagadnienia, ale również mnogość przypadków, jakie występują w codziennej praktyce.