Tag

VAT

Browsing

Już 1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące deklaracji VAT. Od tego dnia jednolity plik kontrolny będzie równocześnie pełnił funkcję deklaracji VAT. Co przewidują nowe przepisy, a co pozostanie bez zmian?

Rzecznik resortu finansów Paweł Jurek zakomunikował na Twitterze: „Docierają do nas sygnały o trudnościach w wysyłce JPK_VAT za lipiec, dlatego nie będziemy wyciągać konsekwencji, jeśli plik wpłynie w tym miesiącu po terminie” Jest to dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, zaskoczonych niespodziewaną aktualizacją certyfikatu klucza publicznego na serwerach ministerstwa, co spowodowało brak możliwości wysyłania plików. Informacja rzecznika oraz dyskusja na Twitterze

Już 1 września 2019 zacznie obowiązywać tzw. biała lista (księga) podatników VAT. Jest to nowy rejestr podatników VAT, w którym każdy będzie mógł sprawdzić swojego kontrahenta w zakresie bycia czynnym podatnikiem VAT, wykreślenia oraz przywrócenia do rejestru czynnych podatników VAT.

VAT split payment, czyli podzielona płatność podatku VAT, będzie już niedługo dotyczyć różnego rodzaju płatności za towary i usługi realizowane przez podmioty gospodarcze. W związku z tym nowy projekt Ministerstwa Finansów stawia przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT przed koniecznością wprowadzenia zmian nie tylko w zakresie dostosowania prowadzonych ewidencji do stosowania rachunku VAT, ale także w wykorzystywanych przez nich systemach finansowo-księgowych.

Sejm jednogłośnie przyjął projekt regulacji w zakresie podzielonej płatności. Nowe obowiązki mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Większość założeń przewidywanych we wstępnym projekcie pozostała na razie bez zmian. W poprawce przyjętej przez Senat zmieniono datę wprowadzenia split payment na 1 lipca (poprzednio 1 kwietnia). O takie przesunięcie wnioskowali zarówno przedsiębiorcy, jak i banki, które chcą mieć więcej czasu na dostosowanie systemów IT do nowych obowiązków. Dodatkowo Senat przyjął również poprawkę, która zakłada, że split payment będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, nie tylko banki i SKOK. Co oznacza VAT split payment? Split…