Z dniem 1 kwietnia 2020 r. (w przypadku dużych podatników, w przypadku pozostałych 1 lipca 2020 r.) wejdą w życie nowe przepisy dotyczące deklaracji VAT. Od tego dnia jednolity plik kontrolny będzie równocześnie pełnił funkcję deklaracji VAT. Oznacza to, że nie będzie już konieczności wysyłania deklaracji i dodatkowo JPK. Deklaracje składać będziemy jak do tej pory za okresy miesięczne lub kwartalne. Nie zmienią się również terminy wysyłania deklaracji.

Nowy JPK VAT od października. Wszystko, co trzeba wiedzieć o nowej wersji JPK

Podstawa prawna

Podstawą dla nowych wzorów deklaracji JPK będzie rozporządzenie Ministra Finansów inwestycji i rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jest to rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ustawy o VAT, który to przepis nakłada na podatnika obowiązek składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT.

Co się zmieni w zakresie JPK_VAT?

Zmianom ulegnie struktura JPK, a co za tym idzie również zawartość ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług. Nowe rozporządzenie określać będzie szczegółowe dane znajdujące się w deklaracjach podatkowych, jak również w ewidencji, prowadzonej dla celów podatku VAT. Spowoduje to z pewnością konieczność dopasowania systemów informatycznych do zasad wprowadzonych w treści nowego rozporządzenia.

Dwie części pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z dwóch części – z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K, oraz z części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT.

Oznaczenia towarów i usług

Główne różnice pomiędzy obecną a przyszłą wersją plików JPK sprowadzają się do znacznie większej ilości danych znajdujących się w nowej strukturze JPK.  Do danych, które znajdują się w treści deklaracji podatkowej od 1 kwietnia 2020 r. dołączą dodatkowe oznaczania wybranych towarów i usług. Oznaczenia te będą musieli wprowadzać sprzedawcy. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Oznaczenia dotyczyć będą towarów czy usług takich jak oleje opałowe, odpady, pojazdy samochodowe, czy metale szlachetne. W tym wypadku obowiązek zastosowania odpowiednich oznaczeń ciążyć będzie wyłącznie na sprzedawcach.

Oznaczenia typów transakcji

Wprowadzony również zostanie obowiązek oznaczania niektórych typów transakcji. Dotyczyć to będzie transakcji takich jak dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, czy też transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Obowiązek oznaczenia niektórych transakcji będzie dotyczył przede wszystkim transakcji stanowiących dla podatników sprzedaż. Istnieją jednak dwa oznaczenia przewidziane dla transakcji stanowiących u podatników zakupy. Chodzi tu o import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT oraz transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenia dowodów sprzedaży i nabycia

W nowych plikach JPK oznaczone zostaną również niektóre dowody sprzedaży oraz dowodów nabycia. Stosowane będą po trzy oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupów.

Inne oznaczenia

Odrębne oznaczenia obejmą także: dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, dokument wewnętrzny, faktura wystawiona do paragonu, faktura przez podatnika rozliczającego się metoda kasową, faktura VAT RR.

Likwidacja załącznika VAT-ZD

Nowa struktura JPK spowoduje również likwidację załącznika VAT-ZD, który w chwili obecnej wypełniają podatnicy korzystający z ulgi na złe długi. W nowych deklaracjach podatnicy korzystający z tej ulgi zaznaczać będą odpowiednie pole wyboru w nowym pliku JPK.

Od kiedy obowiązują zmiany w JPK_VAT?

Data wejście w życie nowych przepisów to zasadniczo 1 kwietnia 2020 r. Od tej zasady przepisy wprowadzają wyjątki. Będą one obejmować w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorcy oraz średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy będą obowiązkowo składać nowe pliki od dnia 1 lipca 2020 r.

Na koniec należałoby jeszcze dodać, że pliki JPK w nowym kształcie będą obowiązkowe wyłącznie dla czynnych podatników VAT. Dla pozostałych podatników składających inne deklaracje, forma deklaracji pozostanie bez zmian.

Jak się przygotować?

Nowe regulacji prawne wprowadzą kolejne obowiązki polegające na odpowiednim oznaczaniu faktur. Termin wejścia w życie przepisów to 1 kwietnia i 1 lipca 2020. Warto jednak, by każdy z podatników znacznie wcześniej rozpoczął wdrażanie rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, które będą służyły realizacji tych obowiązków. Dla przykładu, w dużych firmach już marcowe faktury rozliczane w kwietniowych rejestrach VAT trzeba odpowiednio oznaczyć. Czasu nie pozostało więc dużo, a zatem warto już dziś rozpocząć wdrażanie nowych rozwiązań.

JPK_VDEK a system ERP

Dowiedz się więcej o obsłudze JPK_VDEK w systemach ERP

Obejrzyj film

 

Autor

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Autorka Bloga o podatkach.