Współczesne systemy ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią kluczowe narzędzie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Ich skuteczność w dużej mierze zależy od interfejsu użytkownika, który umożliwia pracownikom efektywne korzystanie z systemu. Dlatego ważne jest, aby interfejs ten był nie tylko funkcjonalny, ale przede wszystkim użyteczny, ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika.

Użyteczność interfejsu użytkownika ma bezpośredni wpływ na wydajność pracy pracowników. Ergonomiczne rozmieszczenie elementów interfejsu, intuicyjna nawigacja oraz czytelne prezentowanie informacji pozwalają pracownikom szybko i efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie produktywności oraz skrócenie czasu potrzebnego na wykonywanie poszczególnych zadań.

Użyteczny i ergonomiczny interfejs użytkownika systemu ERP z linii Softlab, Macrologic i Wapro
Interfejs użytkownika to obszar, w który konsekwentnie inwestujemy w każdym z naszych systemów ERP (Softlab, Macrologic i Wapro)

Ponadto, przyjazny interfejs użytkownika wpływa na motywację pracowników do korzystania z systemu ERP. Użytkownicy są bardziej skłonni do aktywnego wykorzystywania narzędzi, jeśli korzystanie z nich nie sprawia im trudności. To z kolei przekłada się na lepsze wykorzystanie możliwości systemu oraz bardziej kompleksowe gromadzenie danych, co ma istotne znaczenie dla procesów analitycznych i podejmowania decyzji opartych na danych.

Optymalizacja kosztów jest kolejnym istotnym aspektem, który wynika z użytecznego interfejsu użytkownika systemu ERP. Ergonomiczny interfejs pozwala ograniczyć czas szkoleń dla pracowników, ponieważ intuicyjna obsługa systemu redukuje potrzebę dodatkowej edukacji. Ponadto, efektywne korzystanie z systemu przekłada się na zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów oraz potrzeby powtarzania czynności, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów operacyjnych.

Warto podkreślić, że użyteczność interfejsu użytkownika systemu ERP nie dotyczy tylko samej aplikacji komputerowej, ale także aplikacji mobilnych. Współczesne rozwiązania ERP coraz częściej oferują mobilne interfejsy, które umożliwiają pracownikom korzystanie z systemu bez względu na miejsce i czas (#anywhere). Dlatego ważne jest, aby również te interfejsy były ergonomiczne i przyjazne dla użytkowników, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału mobilności w kontekście zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Aplikacja Wapro Anywhere to przykład naszego systemu ERP z którego można komfortowo korzystać na komputerze, tablecie oraz smartfonie

Podsumowując, użyteczny interfejs użytkownika systemu ERP to kluczowy element wpływający zarówno na wydajność pracy pracowników, jak i optymalizację kosztów operacyjnych. Dlatego w Asseco Business Solutions inwestujemy w rozwój interfejsów użytkownika, które nie tylko spełniają funkcjonalne wymagania, ale przede wszystkim są ergonomiczne i przyjazne dla użytkowników. Jest to inwestycja, która przynosi naszym klientom wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności operacyjnej oraz poprawy satysfakcji pracowników z korzystania z systemu ERP.

Jak tworzyć rozwiązania ERP przyjazne ludziom? Rozmawiamy o roli UX i UI w naszych systemach ERP

Dowiedz się więcej o UI i UX naszych systemów ERP.

Autor

Dyrektor ds. rozwoju UX systemów ERP