W wersji 8.41.6 programu WAPRO Kaper została dodana możliwość naliczania list płatniczych oraz rachunków do umów zleceń z zastosowaniem ulgi dla osób poniżej 26 roku życia.

Aby ulga była naliczana automatycznie muszą być spełnione pewne warunki.