ZUS ZSWA za rok 2023, składka wypadkowa, projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta – to tematy, które podejmujemy w marcowym wydaniu biuletynu HR Puls.

ZUS ZSWA za rok 2023

Przypominamy, że do 31 marca 2024 roku pracodawcy są zobowiązani przekazać do ZUS informacje o osobach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na formularzu ZUS ZSWA – Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za rok 2023.

Należy w nim uwzględnić pracowników wykonujących pracę w 2023 roku.

Dokonanie zgłoszenia ZUS ZSWA to obowiązek płatników, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924).

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco
Zgłoszenie generowane jest w aplikacji, w słowniku Zgłoszenie ZSWA.
Dla użytkowników Safo HR by Asseco
Zgłoszenie generowane jest w aplikacji, w: Kadry → Inne → Pliki programu Płatnik → Wybór rodzaju dokumentów → ZUS ZSWA.

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2024 roku

1 kwietnia 2024 roku rozpoczyna się nowy rok składkowy dla płatników składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres rozpoczynający się 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia procentu składki na ubezpieczenie wypadkowe w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = ProcentWypadkowej, data obowiązywania od = 2024-04-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w: Kadry → Inne → Administrator → Dane ZUS należy wpisać odpowiednią wartość w pozycji Procent składki na ubezpieczenie wypadkowe.  Kod parametru = ProcentWypadkowej, data obowiązywania od = 2024-04-01.

Składkę wypadkową obliczoną według nowych stóp procentowych należy naliczyć od wszystkich wypłat dokonywanych w kwietniu bieżącego roku – także od tych, które dotyczą okresów wcześniejszych.

Nowe kategorie ryzyka i stawki składki wypadkowej od kwietnia 2024

Na etapie uzgodnień jest projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Zmienia on kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki wypadkowej dla 33 grup działalności. W przypadku jednej grupy kategoria ryzyka wzrośnie i tym samym nastąpi wzrost stopy procentowej składki. Dla pozostałych 32 ulegną one obniżeniu.

Planowo zmienione rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku.

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy nowelizującej ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, a także ustawy Kodeks pracy. Znowelizowane przepisy zakładają zwiększenie liczby niedziel handlowych oraz rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w niedzielę.

Projekt przewiduje, że handel w placówkach handlowych będzie dozwolony w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu.

Niezmienione mają natomiast zostać zasady handlu w święta, w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Obecne regulacje umożliwiają prowadzenie handlu jedynie:

  • w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu;
  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia;
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Ponadto rozszerzone mają zostać uprawnienia pracownicze z tytułu pracy w niedzielę. Zwiększeniu ma ulec wynagrodzenie pracownika za pracę w niedzielę. Po zmianach będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za ten dzień w podwójnej wysokości. Obowiązkiem pracodawcy będzie zapewnienie pracownikowi co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu kalendarzowym. Dodatkowo pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących po tej niedzieli.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia tej ustawy w Dzienniku Ustaw.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.