Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował 6 września br. komunikat, w którym poinformował o zmianie w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Obecnie przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą ma być uwzględniany w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, niezależnie od statusu umowy zlecenia (jej trwania lub zakończenia). Wcześniej wynagrodzenie z takiej umowy uwzględniano tylko w okresie jej trwania.

Prawa ubezpieczonych i płatników

Ubezpieczeni mają prawo składania wniosków dotyczących wcześniejszych okresów. W odpowiedzi na wniosek, ZUS przeliczy podstawę i dopłaci różnicę w zasiłku.

Płatnicy składek, którzy sami wypłacają zasiłki, w przypadku powzięcia wątpliwości mogą zwracać się do oddziałów ZUS.

UWAGA!
Termin przedawnienia wynosi 3 lata od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

W świetle powyższych zmian, zarówno pracownicy, jak i płatnicy składek, powinni dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami i dostosować do nich swoje działania.

Podstawa prawna: ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 41 oraz art. 67 ust. 4 (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Więcej informacji na ten temat na blogu ekspertów Grant Thornton: ZUS zmienia stanowisko w sprawie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecnej w 140 krajach. W Polsce działa od 30 lat, a zespół około 1000 pracowników wspiera Klientów w takich obszarach jak podatki, rachunkowości czy kadr i płac.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.