VAT split payment, czyli podzielona płatność podatku VAT, będzie już niedługo dotyczyć różnego rodzaju płatności za towary i usługi realizowane przez podmioty gospodarcze. W związku z tym nowy projekt Ministerstwa Finansów stawia przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT przed koniecznością wprowadzenia zmian nie tylko w zakresie dostosowania prowadzonych ewidencji do stosowania rachunku VAT, ale także w wykorzystywanych przez nich systemach finansowo-księgowych.

Zapłata w modelu split payment będzie realizowana na dwa odrębne rachunki: wartość netto zakupu będzie płacona na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT będzie płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT, które bezpłatnie ma prowadzić bank. Każdy podatnik VAT posiadający firmowy rachunek bankowy będzie posiadał zatem dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców w cenie towarów i usług. Środki zgromadzone na tym rachunku będą mogły być wypłacone wyłącznie w celu dokonania wpłaty VAT do urzędu skarbowego, płatności podatku na rachunek VAT dostawcy lub zwrotu kwoty tego podatku wynikającej z korekty.


Dowiedz się, jak przygotować firmę na split payment!

Obejrzyj prezentację naszego eksperta z HLB M2 Tax & Audit:

 

W związku z wejściem w życie split payment, wszystkie banki  w Polsce muszą do dnia 30 czerwca wprowadzić nowy rodzaj rachunku – rachunek VAT. Zostanie on automatycznie otwarty każdemu przedsiębiorcy, mającemu przynajmniej jeden rachunek rozliczeniowy w złotych. Rachunki VAT będą prowadzone wyłącznie w polskiej walucie, będą otwierane i prowadzone bez prowizji i opłat, i nie będą wymagały zawierania odrębnej umowy z bankiem. Zapłata split payment będzie dokonywana poprzez użycie specjalizowanego formatu przelewu, w którym będzie wskazana kwota brutto oraz VAT (plus numer faktury, identyfikator NIP podatnika otrzymującego płatność). Co także ważne, Sprzedawca będzie mógł zastrzec w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie split payment.

Split Payment będzie na razie rozwiązaniem dobrowolnym. Przedsiębiorcy będą mogli sami decydować, z którymi odbiorcami chcą się rozliczać na zasadzie podzielonej płatności. To nabywca towaru lub usługi będzie podejmował decyzję, na jaki rachunek wpłaci wartość VAT wynikającą z każdej otrzymanej faktury odrębnie. Ministerstwo Finansów zaplanowało jednak szereg zachęt, które mogą wpłynąć na decyzję płatników co do wyboru split payment. Docelowo – w dłuższej perspektywie, split payment ma objąć obowiązkowo najprawdopodobniej wszystkie branże.

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.