Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które mają być stosowane od 1 stycznia 2019 r. Ponadto wraz z nowym rokiem zmieniły się także terminy oraz forma przekazywania informacji podatkowych do Urzędów Skarbowych. Reguły systemu podatkowego pozostają niezmienne.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r, poz. 2237) zmieniło wzory formularzy m.in. PIT-11, PIT-8C, PIT-2 czy PIT-4R. Nowe dokumenty obowiązują już od początku tego roku, w odniesieniu do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Nowe terminy przekazywania informacji

Dodatkowo ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w terminach przekazywania informacji podatkowych PIT 8-C, PIT-R  oraz PIT-11. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 1 stycznia 2019 roku skrócone zostają terminy na przesyłanie informacji wysyłanych do urzędów skarbowych przez płatników składek.

Płatnicy wystawiający informacje PIT-11 i oraz podmioty sporządzający PIT-8C, przesyłają je urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Poprzednio obowiązujące przepisy obligowały płatników do przekazywania informacji podatkowych do urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Jeżeli jakieś podmioty zaprzestaną prowadzenia działalności przed upływem powyższych terminów, wówczas zobowiązane są do przesłania tych informacji nie później, niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Wysyłka deklaracji PIT on-line

Znowelizowane przepisy nakładają obowiązek przesyłania informacji podatkowych PIT-11, PIT 8-C oraz IFT-1/IFT-1R urzędowi skarbowemu wyłącznie drogą elektroniczną. Duże wsparcie dla przedsiębiorców mogą stanowić rozwiązania finansowo-księgowe, które najczęściej pozwalają na szybką i wygodną wysyłkę dokumentów oraz ich elektroniczne podpisanie.

Zmiany PIT dla podatników

Do tej pory podatnicy samodzielnie dokonywali rozliczeń podatku dochodowego PIT. Ministerstwo Finansów szykuje w tym zakresie dużą zmianę, deklarując zwolnienie podatników z obowiązku samodzielnego składania deklaracji podatkowej.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała nową usługę – Twój e-PIT, czyli wypełnioną deklarację PIT-37 oraz PIT-38, którą podatnik będzie mógł zatwierdzić za pomocą Portalu Podatkowego Ministerstwa.

Poznaj więcej informacji na temat usługi Twój e-PIT.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.