Przedsiębiorcy nabywający towary lub usługi od innych podmiotów gospodarczych mogą korzystać z podzielonej płatności podatku VAT, tzw. split payment od lipca 2018 roku. Na razie na zasadzie dobrowolności. Sami decydują, z którymi odbiorcami chcą się rozliczać w split payment i na jaki rachunek wpłacą wartość VAT wynikającą z każdej otrzymanej faktury. Ustawodawca przewiduje jednak pewne zmiany. Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada, że podzielona płatność będzie obowiązkowa dla niektórych przedsiębiorstw już od 1 listopada 2019 r.

VAT split payment będzie rozwiązaniem obligatoryjnym już od listopada tego roku. Dotyczy to realizacji transakcji kupna-sprzedaży o wartości powyżej 15 tys. złotych, niezależnie od liczby wynikających z niej płatności.

Obecnie firma sprzedająca towar czy usługę może zastrzeżec w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie split payment. Według projektu ustawy, w przypadku każdej transakcji kwalifikującej się do zapłaty w modelu podzielonej płatności, sprzedawca będzie musiał umieścić dopisek „mechanizm podzielonej płatności” na wystawianej fakturze. Taka adnotacja zobowiąże nabywcę do zapłaty kwoty netto i podatku VAT na różne konta odbiorcy.

Obowiązek podzielonej płatności można wprowadzić w Polsce w wyniku decyzji Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r., która upoważniła nas do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Obowiązek split payment dla wybranych branż

Według Ministerstwa Finansów split payment będzie obowiązkowy dla branż, które opłacają podatek VAT metodą odwróconej płatności. Obejmie również ten typ transakcji, w których , według Ministerstwa, mogą występować różne nieprawidłowości. Łącznie, dotyczy to obecnie grupy ok. 150 wybranych towarów oraz usług, takich jak np. węgiel, maszyny i urządzenia elektryczne wraz z częściami i akcesoriami, komputery, telefony, konsole, odbiorniki telewizyjne, aparaty fotograficzne, złoto platyna, srebro oraz metale nieszlachetne, a także szereg usług budowlanych i wiele innych.

Jeżeli transakcja wyniesie mniej niż 15 tys. złotych, przedsiębiorcy będą mogli nadal samodzielnie decydować, czy chcą skorzystać ze split payment. Branża i rodzaj sprzedawanych towarów i usług nie będą wpływać na tę możliwość.

Projekt nowelizacji przewiduje, że środki pieniężne z konta VAT będzie można przeznaczyć na zapłatę podatków dochodowych oraz składek ZUS.

Kary za niestosowanie split payment

Kary związane z niezastosowaniem obowiązkowego split payment, jakie zostały wymienione w projekcie ustawy, dotyczą zarówno nabywcy, jak i odbiorcy:

  1. Jeśli sprzedawca nie zamieści na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli dana transakcja powinna być w ten sposób zapłacona, sprzedawca będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.
  2. W przypadku, kiedy nabywca nie zastosuje metody podzielonej płatności, mimo, że jest ona w danej sytuacji obowiązkowa. Nabywca zostanie ukarany grzywną wynoszącą 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Nie odliczy zatem podatku VAT.
  3. Nabywca może zostać ukarany za popełnienie przestępstwa karnoskarbowego. Grozi za nie grzywna do 720 stawek dziennych (w skrajnych przypadkach może to być nawet ok. 21 mln zł).

Jak realizowana jest płatność w ramach split payment?

Korzystając z podzielonej płatności nabywca realizuje płatność na dwa odrębne rachunki odbiorcy:

  • wartość netto zakupu wpływa na rachunek bankowy dostawcy,
  • wartość VAT – na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT prowadzony przez bank.

Zapłata odbywa się jednak za pomocą jednego przelewu. Nabywca wskazuje kwotę netto, do przelania na konto sprzedawcy. Podaje również kwotę podatku, jaka powinna trafić na konto VAT ww. sprzedawcy.

Wejście w życie obowiązkowego rozliczania w formie split payment

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wejście w życie nowych obowiązków i sankcji od listopada 2019 r. Jest on jednak przedmiotem konsultacji publicznych i może ulec zmianie w późniejszym etapie legislacyjnym.

Dowiedz się więcej na temat nowych regulacji dotyczących podzielonej płatności z naszego bezpłatnego ebooka.

Pobierz bezpłatny ebook:

Podzielona płatność – zmiany w VAT split payment już od listopada

Pobierz e-booka

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.