Już od lipca 2018 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przekazywania na żądanie Urzędu Skarbowego całości ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej. Planowane zmiany to ostatni etap przedsięwzięcia, którego celem jest usprawnienie procesu kontroli polskich przedsiębiorstw, a także uszczelnienie systemu podatkowego i uzyskanie większych wpływów do budżetu z podatku VAT.

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczna forma ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, które należy wygenerować z systemu informatycznego (ERP) i przedstawić organom skarbowym w odpowiednim czasie.
JPK ma zawierać określone  informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i posiadać standardowy układ (zgodny ze schematem xsd) oraz format (xml), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

Jakie zmiany czekają firmy w zakresie JPK od lipca 2018 roku?

Małe i średnie przedsiębiorstwa udostępniają już Urzędom Skarbowym szczegółowe dane w formie elektronicznej od początku 2017 roku. Ich obowiązkiem było do tej pory jednak raportowanie wyłącznie struktury Ewidencja VAT, która dotyczy rejestru faktur sprzedaży i zakupu VAT.

Od początku lipca br. Urzędy Skarbowe będę wymagały od małych i średnich organizacji generowania całości prowadzonych ewidencji księgowych w formacie JPK. Wymagane struktury dla ksiąg podatkowych JPK obejmują (poza ewidencjami VAT; w zależności od formy rozliczeń): księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź ewidencję przychodów, a także wyciągi bankowe, magazyn oraz faktury VAT.

 

Etapy wdrożenia JPK przez polskie firmy

Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych, jak i wymóg przekazywania danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych wprowadzane są etapami, a termin zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Duże firmy udostępniają Jednolity Plik Kontrolny Urzędom Skarbowym od lipca 2016 r. Średnie i małe organizacje co miesiąc obowiązkowo przesyłają struktury Ewidencji VAT, bez wezwania ze strony organów kontrolnych od stycznia 2017 r. Od lipca 2018 r. będą dodatkowo zobowiązane do raportowania całości ksiąg podatkowych w formie JPK na żądanie Urzędu Skarbowego.

Jak przygotować się do generowania danych w  formie JPK?  

Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia pełnego zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego wymaga odpowiedniego dostosowania systemu ERP, aby możliwe było techniczne przygotowanie wymaganych plików JPK i wysłanie ich na serwer Ministerstwa Finansów. Ponadto wiąże się to też  przygotowaniem samej organizacji do właściwego księgowania i rejestrowania VAT, aby spełniało ono wymagania schematów JPK.

Warto już teraz mieć świadomość potencjału nowego narzędzia w rękach organów skarbowych, aby odpowiednio wcześnie dostosować się do nowych wymogów i poprawnie generować oraz przesyłać wszystkie wymagane dane w formie JPK.

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.