Zastosowanie analityki biznesowej, tzw. Business Intelligence może przyczynić się do poprawy kluczowych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa i optymalizacji procesów biznesowych. Narzędzia BI m.in. ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji, umożliwiają szybką identyfikację nieprawidłowości oraz pozwalają na rzetelną analizę oraz ocenę działań firmy na rynku.

Żyjemy w dynamicznych czasach przepełnionych nieuporządkowanymi i często chaotycznymi informacjami, które docierają do nas z każdej strony bez przerwy. Prowadzenie biznesu w tych warunkach stało się trudniejsze niż w przeszłości, pełne niespodziewanych zdarzeń i zmian, a także wymagające większego zaangażowania i wiedzy po stronie osób zarządzających. Nawet najlepsze kompetencje menedżerów nie wystarczają do skutecznej selekcji istotnych informacji, przetworzenia ich i formułowania na ich podstawie trafnych decyzji biznesowych. Na pomoc menedżerom i przedsiębiorcom przychodzi Business Intelligence, czyli inteligentna analityka danych.

Business Intelligence możemy zdefiniować prosto, jako kombinację technologii, aplikacji, systemów i procesów, która umożliwia dostęp do danych, ich zbieranie, przechowywanie i analizę, w celu wsparcia pracy menedżerów i przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza, nawet prosta w formie, w toku wszystkich zachodzących w niej procesów generuje ogrom danych. Im większe jest przedsiębiorstwo, tym tych danych jest więcej i pochodzą one z większej liczby źródeł. Wyzwaniem staje się więc przetworzenie ich w informacje, które w toku analizy zamienione na konkretną wiedzę, mogą pozwolić nam na wiele – skuteczniejsze zarządzanie, osiąganie lepszych wyników finansowych i silniejszej pozycji na rynku, stabilny wzrost i ekspansję.

Business Intelligence – przetwarzanie danych w przydatne informacje

Przetwarzanie danych na informacje i wiedzę umożliwiają zaawansowane systemy analityki biznesowej – klasy Business Intelligence (BI), które znacznie wykraczają ponad możliwości arkusza Excel. Systemy te mają przede wszystkim za zadanie zbierać dane z bardzo różnych źródeł i agregować je w konkretne informacje, łączyć dane finansowe z operacyjnymi i omijać czynnik ludzki. Dzięki narzędziom BI wiedzę o przedsiębiorstwie możemy pozyskiwać na bieżąco, szybko i tanio. Inwestycja w skuteczne i zaawansowane systemy może pozwolić nam na optymalizację biznesu i redukcję kosztów. Sztuczna inteligencja jest w stanie wspierać menedżerów niczym dział analityków finansowych, zestawiających dane godzinami. Do ich dalszej interpretacji wystarczy jeden zdolny analityk, rozumiejący wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Business Intelligence – możliwość analizy każdego procesu w firmie

Spójrzmy na problem od strony praktycznej. Często bolączką procesów restrukturyzacji bądź optymalizacji przedsiębiorstw jest nadmierne przywiązanie decydentów do rachunku zysków i strat. Menedżerowie zapominają, że rachunek ten jest ostatnią wypadkową wielu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i wykreślenie kilku pozycji niekoniecznie przełoży się na wzrost wyniku.

Przedsiębiorstwa szukające wzrostu rentowności, wykorzystując narzędzia Business Intelligence, są w stanie dokładnie przejrzeć każdy proces, również przez pryzmat danych operacyjnych, których skuteczne połączenie z danymi księgowymi daje pełen obraz sytuacji. Ostatecznie zalecona przez doradcę redukcja etatów może okazać się niepotrzebna, gdy przyczyna leży w efektywności parku maszynowego, pozornie zaawansowanego technologicznie, lecz niestety, jak się okazuje, mocno awaryjnego. Być może źle wyceniana jest sama usługa bądź koszt wytworzenia produktu, a wcale przy maszynach nie pracuje zbyt wielu pracowników. Być może utrzymywane są zbyt wysokie zapasy w stosunku do zapotrzebowania, a bez dobrego systemu magazynowego trudno zapanować nad zgłaszanym popytem na materiały. Tego typu przykłady możemy mnożyć.

Narzędzia BI mogą również pozwolić na skuteczną analizę danych o konkurentach, na podstawie dostępnych źródeł informacji. Pogłębiona wiedza o rynku i konkurencji może nam ułatwić działanie i wzmacniać naszą pozycję w stosunku do konkurentów, mniej skupionych na analizie dostępnych informacji, wolniej przechodzących transformację technologiczną.

Dostępne analizy gospodarki i panujących trendów wskazują, że przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłości będą szeroko wykorzystywać sztuczną inteligencję i technologię uczenia maszynowego. To pozwoli menedżerom w skutecznym przewidywaniu sytuacji rynkowej i podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Drogą do tego będzie wykorzystanie narządzi Business Intelligence, których rozwój postępuje i wraz z rozwojem technologii pozwala nam na coraz szersze ich zastosowanie. Wydaje się, że docelowe możliwości narzędzi BI są jeszcze nieodkryte.

Autor

Partner w firmie HLB M2 Tax & Audit.