Tag

PPK

Browsing

Zmiany w PPK wchodzą w życie w dwóch terminach, tj. 4 czerwca i 21 listopada 2022 r., a niektóre z mocą od 1 lipca 2019 r. Opisujemy zmiany, które weszły w życie z dniem 4 czerwca 2022 roku.

1 stycznia 2021 r. rozpoczął się czwarty, ostatni etap wdrażania PPK. Przeczytaj artykuł by sprawdzić obowiązujące terminy i dowiedzieć się wszystkiego, czego potrzebujesz na tym etapie!

Wewnętrzny program oszczędnościowy dla uczestników PPK w firmach Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (określanych dalej jako PPK) narzuca na podmioty zatrudniające pracowników nowe obowiązki. Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników będą zobowiązane do zorganizowania oraz obsługi wewnętrznego programu oszczędnościowego dla zatrudnionych osób, uczestników PPK. W obsłudze tego programu będą zaangażowane działy kadr i płac firm oraz ich działy księgowości. Od kiedy PPK? Program będzie wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności obejmie podmioty zatrudniających najwięcej pracowników. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK, ustawę stosuje się do: podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według…

Już niedługo każdy z pracodawców będzie miał do zrealizowania nowe obowiązki związane z koniecznością umożliwienia pracownikom oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Co będzie należało do tych obowiązków? Poniżej kilka najważniejszych obowiązków, które obciążać będą pracodawców w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych: Wybór instytucji finansowej, w której pracownicy będą mogli oszczędzać; Podstawowych obowiązkiem każdego pracodawcy będzie wybór instytucji, w której gromadzone będą oszczędności jego pracowników. Przepisy wskazują również, że wyboru tego nie powinien dokonywać samodzielnie pracodawca, ale powinien zrobić to w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli natomiast w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja…